Napomena!

Sve naknadne troškove, npr. troškovi uvoza carinjenja i sl. snosi krajnji kupac